Slide background
Slide background
Slide background

„Femeia, în viziunea mass-media – factor de echilibru și egalitate -”

POSDRU/150/6.3/G/125105, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Proiectul stabilește niște măsuri care sprijină direct obiectivul DMI 6.3 – de dezvoltare și promovare a principiului egalității de șanse și de gen în societatea românească – și anume, implicarea directă a mass mediei în deconstrucția stereotipurilor, în acțiuni educative și în campanii de conștientizare în rândul femeilor și sprijinirea directă a acestora pentru asigurarea unui acces egal la construirea unei cariere profesionale.

CUI SE ADRESEAZA PROIECTUL

Proiectul este propus pentru 420 de femei şi 30 operatori mass media din judetul Cluj.

PARTENERI

Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Cluj implementează în parteneriat cu Asociația Profesioniștilor din Presa Cluj și SIVECO România proiectul “Femeia, în viziunea mass media – factor de echilibru și egalitate”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

CONTRACT DE FINANTARE

Contractul de finanțare nr. 2292 a fost încheiat între Organismul Intermediar (Regional) pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord–Vest și Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Cluj în data de 30.04.2014.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului il reprezinta promovarea principiului egalității de șanse și eliminarea stereotipurilor de gen în societatea românească.

Obiectivele specifice sunt:
• Creșterea conștientizării asupra principiului egalității de șanse și de gen în rândul     operatorilor mass media si a 420 de femei;
• Consolidarea principiului egalitatii pe piaţa muncii prin dezvoltarea aptitudinilor și calificărilor a 270 de femei.

BUGETUL PROIECTULUI ŞI PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Valoarea totală a proiectului este de 1.640.070 lei, din care 32.801,40 lei reprezintă contribuția proprie a beneficiarului. Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

1. Managementul proiectului
2. Achiziţii publice
3. Informare şi publicitate
4. Sesiuni de formare pentru experţi şi operatori mass media, care să urmărească eliminarea stereotipurilor de gen în societate şi în special în mass media
5. Campanie de informare şi de creştere a conştinetizării şi schimb de bune practici
6. Campanie pentru promovarea poveştilor de succes ale femeilor aflate în funcţii de conducere din cadrul instituţiilor publice, consiliilor de administraţie, companiilor şi asociaţiilor patronale
7. Activitate educativă privind combaterea inegalităţilor şi eliminarea stereotipurilor de gen, mai ales cele bazate pe etnie, dizabilităţi şi vârstă susţinută de operatorii mass media
8. Furnizarea programelor de formare profesională pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor femeilor – calificare în ocupaţia de infirmieră
9. Dezvoltarea şi implementarea programelor specifice de formare adresate femeilor în vederea dezvoltării carierei acestora – calificare în ocupaţia de pedagog social.

REZULTATELE PROIECTULUI

• 30 de operatori mass media formați în domeniul egalității de șanse și eliminarea stereotipurilor.
• 130 de femei participante la campania de informare şi de creştere a conştientizării şi schimb de bune practici
• 1 campanie de promovare, 40 de femei de succes promovate prin 40 de interviuri realizate.
• 80 de femei participante la activitatile educative
• 200 de femei participante la cursuri pentru calificarea în meseria de infirmiera
• 70 de femei participante la cursuri  pentru calificarea în meseria de pedagog social
• website proiect conceput, lansat, gazduit si actualizat.